Volkswagen Assistance

Bereikbaarheid - 24/7

Aangezien uw mobiliteit voor ons prioriteit is, kunt u ons 24u/24 en 7/7 bereiken in geval van panne of een technisch defect, gelijk waar in Europa.
Bel naar ons vertrouwde nummer of naar het VW Assistance telefoonnummer: + 32 2 756 86 88

Depannage ter plaatse

Volkswagen Assistance zorgt voor de depannage ter plaatse of voor het eventueel slepen van het voertuig naar de VW Service Partner van uw keuze, die met u de meest geschikte oplossing zal zoeken voor het verzekeren van uw mobiliteit.

Gratis tussenkomst van VW Assistance

De tussenkomst van Volkswagen Assistance is gratis. In het buitenland kan het voorvallen dat bepaalde kosten ter plaatse dienen betaald te worden. Mocht dit het geval zijn, dan kan u bij uw terugkomst een aanvraag voor terugbetaling indienen bij uw Volkswagen Service Partner.

Waarborgen

De technologie van de Volkswagen-voertuigen, hun betrouwbaarheid en de constante verbetering van de kwalificatie en knowhow van de Volkswagen-organisatie, laat toe u verschillende waarborgen van lange duur aan te bieden:

  • Mobiliteitsgarantie
  • Waarborgen op de wagen
  • Waarborg op herstelling

Meer informatie is beschikbaar op de website van VW Assistance.