Beste Jennes-klant,

Het is met grote verbazing en teleurstelling dat wij, samen met u, hebben vernomen dat onze constructeur bepaalde manipulaties heeft uitgevoerd op verschillende reeksen EURO-5 Dieselmotoren. Naar aanleiding daarvan wensen wij u te informeren over de huidige stand van zaken zoals die aan ons is meegedeeld tot op vandaag.
Tegelijk willen we met dit schrijven ook benadrukken dat we dit soort praktijken absoluut afkeuren. Deze onregelmatigheden druisen in tegen onze ethische waarden en principes.

Sinds de oprichting van ons familiebedrijf in 1957 verdeelt Jennes exclusief wagens van de Groep Volkswagen, en we hebben vanaf die eerste dag eerlijkheid, vriendelijkheid, kwaliteit en klantentevredenheid steeds hoog in ons vaandel gedragen.

We hebben gewacht met onze berichtgeving tot we met zekerheid konden stellen dat geen enkele van de huidige EURO-6 motoren, waarmee onze nieuwe wagens zijn uitgerust, deze manipulatieve software aan boord heeft. Deze informatie is ons namelijk pas op 26/10/2015 officieel meegedeeld.

Deze mailing betekent overigens niet dat uw wagen geïmpacteerd is, het betreft enkel een algemeen schrijven waarmee we onze betrokkenheid wensen te benadrukken.

Problematiek
Onder druk van de uitstootnormen in de Verenigde Staten (VS), die op gebied van NOx (de zogenaamde stikstof-oxides) veel strenger zijn dan in Europa, heeft Volkswagen een gedeelte van de EURO-5 Dieselmotoren zodanig geprogrammeerd dat ze tijdens de homologatietesten in de VS binnen de normen vielen. Onder normale rij-omstandigheden lag de uitstoot van deze stikstof-oxides echter hoger. Zonder deze ingreep kon Volkswagen onmogelijk de VS-markt betreden met hun EURO-5 Diesel-motoren.

Gevolgen
Zoals u kan afleiden, heeft dit totaal niets te maken met de veiligheid van de wagen, noch met de CO2 uitstoot van de EURO-5 Dieselmotoren.
Om die reden is er ook nog geen absolute zekerheid over de te nemen acties voor de betrokken voertuigen. Vanaf het ogenblik dat hierover wél zekerheid bestaat, zullen wij er alles aan doen om dit voor de betrokken klanten zonder kosten en gevolgen op te lossen. Desgevallend zullen we u, samen met onze invoerder, persoonlijk door het upgrade-proces leiden.

Een crisis kan echter ook haar positieve gevolgen hebben. Zo kunnen we stellen dat de volledig vernieuwde directie van Volkswagen het geweer van schouder zal veranderen, en dat ze met nog meer overtuiging zal inzetten op de ontwikkeling van milieuvriendelijke wagens en alternatieve energiebronnen. Het streefdoel om de grootste auto-constructeur ter wereld te zijn zal niet langer de top-prioriteit zijn, enkel de kwaliteit blijft centraal staan.

Vandaar dat wij blijven geloven in Volkswagen en haar verschillende merken, en in hun lange-termijn visie op de mobiliteit van de toekomst.

Ter afsluiting van deze welgemeende mailing, wensen wij nog onze hoop uit te drukken dat u verder het vertrouwen behoudt in Jennes en in onze langdurige partner-relatie.

Met vriendelijke groeten,


Rudi en Jan Jennes


PS: op www.customercare.dieteren.be kan u terecht voor meer informatie aangaande dit onderwerp, en om te controleren of uw voertuig de geviseerde software bevat.

 

Archief

Openingsreceptie Machelen 2017

20 april 2017

Opendeurweekend november 2016

19 & 20 november 2016

Jasper Stuyven

15 november 2016

Audi Night 2016

8 november 2016

Opendeurweekend mei 2016

21 & 22 mei 2016

De VW Tiguan Night

19 mei 2016

Verbouwingswerken Machelen

1 maart 2016

Skoda Service

11 januari 2016

De Audi A4 Night

26 november 2015

Opendeurweekend 2015

14 & 15 november 2015

Dieselproblematiek
30 oktober 2015

Nieuwe Audi A4 presentatie 2015
19 juni 2015

Rijden op aardgas of CNG
20 maart 2015